Veri on paksem kui vesi

Meie hõimurahvaste saatused Soome lahe kahel kaldal on põimunud juba igiammusest ajast, kuid just tormiline 20. sajand tõestas korduvalt, kui oluline on oma hõim – isegi teisel pool vett või raudset eesriiet.

Tormilise aastasaja jooksul põimusid hõimurahvaste saatused Soome lahe kallastel rohkem, kui eales varem. Omariikluse esimesel sajal aastal aitasid eestlased ja soomlased korduvalt üksteisel raskustest läbi tulla.

Omade lähedus on toeks olnud rasketel sõja-aastatel, tihedad sidemed ja üksteisemõistmine on aidanud mõlema elujärge vabaduseaastail. Veresidemed osutusid tugevamaks raudsest eesriidest ja kurjuse impeeriumist, süstides lootust ja usku okupatsiooniaastail.

Idee püstitada Eesti ja Soome rahvaste sõprusele Tallinna linnaruumi ausammas sündis kodanikualgatusena ja rohujuuretasandil. Usume, et just sellisena – sündinuna rahva hulgas – on mälestusmärk meie hõimurahvaste sõprusele tõeliselt väärtuslik.

Ausamba ideekavand sünnib avalikul konkursil, kus valiku tegemises osaleb lugupeetud kunstnikest, ajaloolastest ja ühiskonnategelastest koosnev žürii. Algatusgrupp tutvustas konkursi "100 aastat iseseisvate hõimurahvaste sõprust" kavandeid avalikkusele 2017. aasta detsembris ning juba 2018. aasta alguses avalikustab võidutöö.

Ausammas on kavandatud Rotermanni kvartalisse.

SA Ausammas nimel Allar Levandi, Urmas Sõõrumaa, Aku Sorainen ja Jüri Ross

Löö kaasa

Ajal, mil Eesti ja Soome tähistavad koos oma 100. aastapäeva, väärib kahe rahva side jäädvustamist Tallinna linnaruumis skulptuuriga, mis on sündinud rahvaalgatusel ja ühisel jõul.

Ka sina saad osaleda. Tule pane õlg alla, et Rotermanni keskusesse kerkiks juba aasta pärast väärikas monument.

SA Ausammas
Luminor Bank AS, EE071700017004431781

Soovid kaasa mõelda, ettepanekut teha või vabatahtlikuna kaasa lüüa?
Email again: